Τὴν Κυριακὴ 21 Φεβρουαρίου 2016 ἡ ἐφημερίδα «Δημοκρατία» συμπεριελάμβανε στὸ φύλλο της κι ἕνα βιβλίο γιὰ τὸν Ἐθνικό Κυβερνήτη Ἰωάννη Μεταξά, ὡς προσφορά. Νομίζω ὂτι ἦταν ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες φορὲς ποὺ τὰ φῦλλα τῆς ἑν λόγω ἐφημερίδας ἒγιναν ἀνάρπαστα.

Τὶ σημαίνει αὐτό; Ἀπλώς, οἱ νεοέλληνες, παρ’ ὅλον τὸν ραγιαδισμό τους, συνεχίζουν νὰ ἐμπνέονται ἀπό ἡγέτες ποὺ τοὺς χαρακτηρίζει ὁ ἀκραιφνὴς πατριωτισμός, ἡ στρατηγικὴ εὐφυΐα καὶ τὸ ἦθος τους.

Τὸ ἒθνος ἒχει ἀνάγκη ἀπὸ ἡγέτη τοῦ ἀναστήματος τοῦ Ι. Μεταξᾶ καὶ ὂχι ἀπὸ ἡγετίσκους, ἀνδρείκελα τῆς νέας τάξης πραγμάτων.

Παρ’ ὅλη τὴν ἀριστερή ἰδεολογικὴ κατήχηση ποὺ ἒχει ὑποστεῖ ὁ λαὸς ἀπὸ τὸ 1974 καὶ μετά, παραμένει, ἒστω καὶ σὲ λανθάνουσα μορφὴ ἡ φλόγα τῆς φιλοπατρίας καὶ τῆς ἀνάγκης γιὰ ἀποτίναξη τῆς τρέχουσας, ἐπώδυνης δικτατορίας ὅλων τῶν σάπιων μεταπολιτευτικῶν κυβερνήσεων.

Το ΟΧΙ τότε τὸ εἶπε ὁ Μεταξάς! Σήμερα χρειαζόμαστε ἕνα νέο ΟΧΙ περισσότερο ἀπὸ ποτἐ.

Advertisements