Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἒχει ἀντιληφθεῖ ἀκόμη ὅτι ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται ἑν μέσῳ πολέμου, εἶναι εἲτε ἀνόητος, εἲτε ἰδεοληπτικὀς, εἲτε ἂπατρις. Τὰ χρωματιστὰ κομματικὰ γυαλιὰ καὶ τὰ μπουκωμένα στόματα ἀπὸ τὶς μίζες καὶ τὸ πανηγύρι ἑκατομμυρίων, δὲν ἀφήνουν τὶς συνειδήσεις νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ προφανές: ἡ Ἑλλάς ἑάλῳ.

Βρισκόμαστε χρόνια τώρα, στὴν φάση τῆς ὕβρεως. Ἡ Νέμεσις δὲν θὰ ἀργήσει νὰ ἒρθει. Οἱ μάστιγες τοῦ Θεοῦ ἒχουν ἢδη πέσει στὰ κεφάλια μας (ὅρα: Ἠθική, ἀξιακή, οἰκονομικὴ καὶ λαθρομεταναστευτική κρίση).

Τὸ video ποὺ ἀκολουθεῖ, μὲ τίτλο «The Fall of Constantinople» τῶν Ὁλλανδὼν (παρακαλῶ) HERR, ἀναφέρεται στὴν Ἃλωση τῆς Πόλης τὸ 1453. Θὰ μποροῦσε, βεβαίως, νὰ ἀναφέρεται καὶ στὴν Ἃλωση τῆς Ἑλλάδος, ἑν ἒτει 2016…

Advertisements