Μαθαίνω ὅτι ὅλο τὸ ΣΥΡΙΖΟσκυλολόι, μὲ πράκτορες τῶν ΜΚΟ καὶ μπροστάρα τὴν κυρα-Τασία, διαμαρτυρήθηκαν μπροστά ἀπὸ τὴν πρεσβεία τῆς Αὐστρίας, γιὰ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων. Μὲ δακρύβρεχτα συνθήματα προσπαθοῦν νὰ πείσουν τὶς εὐρωπαϊκές χῶρες ποὺ θέλουν τὸ αὐτονόητο, δηλαδὴ τὴν προστασία τῶν κρατῶν – ἐθνῶν τους ἀπέναντι στὴν εἰσβολὴ τῶν λαθρομεταναστῶν, νὰ ἀνοίξουν τὰ σὺνορα.

Οἱ ὅμορες χῶρες μὲ τὴν Ἑλλάδα, ὂχι μόνο πρέπει να ἀνοίξουν τὰ σύνορὰ τους ἀλλὰ τοὐναντίον ὀφείλουν νὰ τὰ κρατήσουν ἑρμητικῶς κλειστὰ, μὴν ἐπιτρέποντας τὴν διέλευση οὕτε ἐκείνων τῶν ἐλαχίστων ἀνά ἡμέρα.

Τὶ θὰ συμβεῖ σ’αὐτὴν τὴν περίπτωση; Ἐκείνοι ποὺ εἶναι πραγματικοὶ πρόσφυγες καὶ τῷ ὄντι ἒχουν ὡς τελικὸ τους προορισμὸ ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, θὰ λάβουν τὸ μήνυμα ὅτι ὁ ἐγκλωβισμὸς τους στὴν πατρίδα μας εἶναι δεδομένος καὶ ἒτσι θὰ ξανασκεφθοῦν νὰ πληρώσουν τὸν τοῦρκο δουλέμπορο μὲ κάμποσες χιλιάδες εὐρὼ γιὰ νὰ διαβιβαστοῦν ἀπέναντι. Ἂν καὶ αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη δὲν ἀνακόψει τὶς μεταναστευτικὲς ροές, θὰ ἀποκαλυφθεῖ σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο τὸ σχέδιο ἰσλαμικοῦ ἐποικισμοῦ τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν τουρκία καὶ τοὺς διαχρονικοὺς συνεργάτες της (εὐρωπαίους καὶ μὴ), σὲ συνεργασία μὲ τοὺς ἐνταῦθα ἐθνοπροδότες (ἀριστεροὺς καὶ δεξιοὺς).

Ταυτόχρόνως, ὅμως, θὰ ἀρχίσουν νὰ ἀναπτύσσονται σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια βίαια κινήματα, τὰ ὁποῖα θὰ στραφοῦν κατὰ τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν κυβερνητικῶν πατρόνων τους. Ἡ χῶρα θὰ βυθιστεῖ στὸ χάος, στὸ αἷμα καὶ τὶς λεηλασίες, ἀλλά, ταυτοχρόνως, θὰ εἶναι μιὰ χρυσὴ εὐκαιρία νὰ γκρεμίσουμε στὸ βάραθρο τῆς κολάσεως ὅλους ἐκείνους ποὺ δεκαετίες τῶρα κατατρώγουν τὶς σάρκες τῆς πατρίδος μας. Μιὰ χρυσὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ τελειώνουμε μὲ τὸ ψευτο-ρωμέϊκο, γιὰ νἀ ἀναγεννήσουμε ἀπὸ τὶς στἀχτες της τὴν Ἑλλάδας μας, ὅπως ἒχει συμβεῖ τόσες φορὲς στὴν πολύπαθη ἱστορία μας.

Ἡ Εὐρώπη ὁφείλει νὰ προστατέψει τὰ ἒθνη της ἀπὸ τὶς ὁρδὲς τῶν ἰσλαμιστῶν ἐποίκων μὲ κᾶθε τίμημα. Ἄν αὐτὸ δὲν ἐπιτευχθεῖ, ὁ ἰσλαμικὸς μεσαίωνας θὰ καλύψει τὸν οὐρανὸ τῆς γηραιᾶς ἡπείρου, αἰῶνες ἐπὶ αἰώνων.

Advertisements