Μιὰ ματιὰ γύρω μας ἀρκεῖ γιὰ νὰ διαισθανθοῦμε τὴν ἠθικὴ καὶ ἀξιακὴ σήψη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, σήψη ποὺ βεβαίως ἔχει τὴν ἀφετηρία της πολλὲς δεκαετίες πίσω. Ἀπὸ τότε ποὺ οἱ «ἐθνοσωτῆρες» μας διέλυσαν τὴν Παιδεία, ἀπαξίωσαν τὸν πατριωτισμὸ, προώθησαν δῆθεν νεωτερικὲς ἰδέες ἐκ τῆς «πολιτισμένης» Εὐρώπης, προπαγάνδισαν καὶ διέδωσαν τὸν ἄκρατο φεμινισμό, ἐκμαύλισαν τὸ πιὸ ζωντανὸ κομμάτι τῆς κοινωνίας, τὴν νεολαία μας, μέσῳ τοῦ ἀριστερίστικου -κομμουνιστικοῦ σχολείου, τῆς «Ἐλεύθερης Τηλεόρασης», τῶν περιοδικῶν lifestyle (KLIK, Nitro, κ.ἄ.), τῶν διακοποδανείων – ἑορτοδανείων καὶ τῆς ἀρπαχτῆς τοῦ Χρηματιστηρίου.

Τὸ γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύει περίτρανα τὴν σαπίλα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, εἶναι ἡ συνολικὴ εἰκόνα τῆς – κατὰ πλειοψηφία – σύγχρονης ἑλληνίδας, χωρίς, βεβαίως, νὰ ὑποτιμοῦμε καὶ τὴν ἄθλια εἰκόνα τῶν σύγχρονων ἀνδρῶν (λίγο brutal, λίγο gay).

Ποιὰ εἶναι τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς σύγχρονης ἑλληνίδας; Μὰ αὐτὰ ποὺ εἴχε καὶ κατὰ τὶς δεκαετίες τῆς εὐμάρειας (’80, ’90, ’00). Δηλαδή: Καταναλωτικὴ φρενίτιδα, ὑπερβάλλον ζῆλος στὴν ἐμφάνισή της (ἡ ἔπαρση καὶ τὸ ψώνιο πάνω ἀπ’ ὅλα) σὲ σημεῖο ποὺ νὰ προσιδιάζει σὲ πόρνη, Facebook καὶ Instagram (ἄλλη μορφὴ ἐκπόρνευσης), ἀνάγνωση περιοδικῶν gossip καὶ ἀστρολογίας, παραλία, τσιγάρο, sex παντὶ τρόπῳ καὶ ἡ μὲ κάθε μέσον καλοπέραση.

Κακὰ τὰ ψέμματα, ἡ σύγχρονη ἑλληνίδα ἀπέχει ἔτη φωτὸς ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς ἑλληνίδες ποὺ τἰμησαν τὸ σπιτικὸ τους καὶ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὶς πολυπληθεὶς οἰκογένειές τους, ἐκεῖνες τὶς ἡρωΐδες μάνες ποὺ μεγάλωσαν καὶ ἔθρεψαν τὴν Πατρίδα μας, ποὺ πάσχιζαν στὰ χωράφια, μαζί μὲ τοὺς ἄνδρες τους. Ἡ ἑλληνίδα τῶν πολέμων ἦταν ἀρχόντισσα, ἡ σύγχρονη ἑλληνίδα τῆς ψευδο-εἰρήνης εἶναι ἀξιοκαταφρόνητη, ἀνάξια σοβαρῆς ἀντιμετώπισης.

Ἡ σύγχρονη, ἀστὴ ἑλληνίδα ἔχει τὴν μεγαλύτερη εὐθύνη (μετὰ τὴν Πολιτεὶα) γιὰ τὸ μείζον πρόβλημα τὴς πατρίδας μας: τὸ δημογραφικό. Οἱ περισσότερες, πλέον, μένουν στὸ ἕνα παιδὶ, ἐνῶ κάποιες ἄλλες δὲν διστάζουν νὰ δολοφονήσουν τὸ ἔμβρυο ποὺ κυοφοροῦν, κάνοντας ἔκτρωση!

Πρός ὅλες, λοιπόν, τὶς αὐτάρεσκες φεμινίστριες: Ἐπιστρέψτε τάχιστα στὰ ἰδεώδη τῆς ἑλληνικῆς μας παράδοσης καὶ βοηθῆστε ὥστε τὸ Ἔθνος μας νὰ ξαναζωντανέψει καὶ νὰ γεννήσει νέους ἥρωες, ποὺ τόσο πολὺ τοὺς χρειάζεται σήμερα. Εἰδάλλως, ἐτοιμαστεῖτε νὰ ἀπωλέσετε ἀκόμα κι αὐτὲς τὶς ἐπίπλαστες ἀνὲσεις σας, ὅταν τὸ Ἰσλαμ θὰ σᾶς ἐπιβάλλει τὴν… μοδάτη μπούργκα!

Advertisements