Σεβασμιώτατε κ.κ. Ἱερώνυμε! Ποῦ βρίσκεστε; Σᾶς ἀναζητᾶ τὸ ποίμνιό σας καὶ δὲν σᾶς βρίσκει. Σᾶς ἀναζητᾶ ὁ προδομένος Ἕλληνας καὶ δὲν σᾶς βρίσκει. Σᾶς ἀναζητοῦν οἱ ἁπλοὶ ἱερεὶς καὶ δὲν σᾶς βρίσκουν. Τὶ συμβαίνει; Ἀπωλέσατε τὴν λαλιά σας; Μπά, δὲν τὸ νομίζω! Χθές, δώσατε συνέντευξη στὸ συριζοκάναλο, τὴν ΕΡΤ. Ἄρα, κάτι ἄλλο συμβαίνει.

Ἐξηγῆστε στὸν λαὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει. Ἐξηγῆστε στὸν λαό, γιατὶ τὸν ἀφήσατε ἀνυπεράσπιστο ὅταν ἐφαρμόστηκαν τὰ ἐπαχθῆ μνημόνια. Γιατὶ δὲν σηκώσατε τὸ ἀνάστημά σας ὅταν οἱ αὐτοκτονίες ἔγιναν καθημερινό φαινόμενο στὴν καθημαγμένη πατρίδα μας. Γιατὶ ἀπομακρύνατε μὲ τὴν στάση σας τοὺς Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐδῶ, θὰ μοῦ πεῖτε ὅτι ὁ κάθε πολίτης εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πνευματική του πρόοδο. Ναί, ἀλλὰ αὐτοὶ οἱ πολῖτες χρειάζονται καὶ τὸν κατάλληλο ποιμένα γιὰ νὰ ξεκολλήσουν ἀπὸ τὸν πνευματικὸ βοῦρκο. Δὲν ἐνθυμεῖστε τὸν προκάτοχό σας στὸν Ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο μακαριστὸ Χριστόδουλο καὶ τοὺς ἀγῶνες του γιὰ ἐπιστροφή τῶν νέων (κυρίως) στὴν Ἐκκλησία; Μοῦ φαίνεται ξεχνᾶτε.

Ποῦ βρίσκεστε αὐτὲς τὶς δύσκολες ὦρες ποῦ ἡ πατρίδα μας ψυχορραγεῖ. Αὐτὴ ἡ πατρίδα μας ποὺ βιάζεται καθημερινῶς ἀπὸ τὶς ὁρδὲς τὼν ἐποικιστῶν μουσουλμάνων λαθραίων. Ποῦ βρίσκεστε; Ὁ λαός μας ζητᾶ ἕναν ἡγέτη γιὰ νὰ τοὺς ξεσηκώσει. Ἕναν ἡγέτη ποῦ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ λαοῦ θὰ γκρεμίσει ἀπὸ τὴν ἐξουσία τὰ μαῦρα φίδια τῆς ἀριστερᾶς καὶ τοὺς μασώνους τῆς δεξιᾶς. Μοῦ φαίνεται ὅτι δὲν ἔχετε τὰ κατάλληλα προσόντα γιὰ τὸν ρόλο τοῦ ἡγέτη. Γι’ αὐτὸ καλὸ θὰ ἦταν νὰ παραιτηθεῖτε ἀπὸ τὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ σας ἀξίωμα. Ἴσως ἀξιωθοῦμε νὰ δοῦμε στῆν θέση σας κάποιον ἄλλον πατριώτη καὶ μαχητικὸ ποιμενάρχη. Ἤ μήπως δὲν γνωρίζετε ὅτι ἡ φιλοπατρία ζυγίζει πολλὰ καντάρια στὴν ζυγαριὰ τῆς Τελικὴς Κρίσεως. Θὰ κριθεῖτε καὶ γι’ αὐτό.

Πρὸς τὸ παρόν, ἐξαντλῆστε τὴν πολεμική σας μέχρι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ὅταν οἱ μουσουλμάνοι θὰ ἀρχίζουν νὰ κατεβάζουν τὶς εἰκόνες ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ σχολιά, τὸτε ἐλᾶτε νὰ μᾶς βρεῖτε…

Advertisements