Πολλοὶ συνέλληνες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον καλοπροαίρετοι, ἐπικαλοῦνται τὴν ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων, μέσῳ τῆς ὁποίας θὰ ἀγωνιστοῦμε προκειμένου νὰ λύσουμε ὅλα τὰ προβλήματα ποὺ μᾶς ταλανίζουν, ὅπως ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὸ λαθρομεταναστευτικὸ ζήτημα.

Φοβᾶμαι, ὅμως, ὅτι ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων δὲν εἶναι ποτὲ δυνατὸν νὰ ὑπάρξει. Κι αὐτὸ γιατὶ ἕνα μεγάλο τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ ἀποτελεῖται ἀπὸ μισέλληνες, ἰδεολογικῶς τυφλωμένους, ὑποτελεὶς τῶν κομματικῶν χαμαιτυπείων καὶ τσιράκια τῆς παγκόσμιας σιωνιστικῆς δικτατορίας. Ἀπὸ ποῦ νὰ ξεκινήσεις καὶ ποῦ νὰ τελειώσεις: Στρατιὲς βολεμένων στὸ Δημόσιο, ἀριστεροί, ἀναρχοκομμουνιστὲς, παρακρατικοί, πολιτικάντηδες, δεξιοὶ δῆθεν πατριῶτες, ἄθεοι, μασῶνοι, χιλιαστές, πεντηκοστιανοί, «ἀντιρατσιστὲς» τύπου ΚΕΕΡΦΑ καὶ antifa, καὶ ὁ κατάλογος δὲν τελειώνει.

Εἶναι ποτὲ δυνατὸν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἑλληνόφωνοι νὰ συνεργαστοῦν γιὰ τὸ… καλὸ τὴς Πατρίδος μὲ ὅλους ἐκεῖνους ποὺ νοιάζονται καὶ ἀγωνίζονται γιὰ μιὰ Ἑλλάδα ἐλεύθερη καὶ ΜΟΝΟ Ὀρθόδοξη; Μὲ ὅλους ἐκεῖνους ποὺ δακρύζουν ὅταν ἀκοῦν τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο καὶ εἶναι ἐτοιμοι νὰ πεθάνουν γιὰ τὴν Πίστη τους;

Ὄχι! Αὐτοὶ οἱ κύριοι δὲν δικαιοῦνται – καὶ δὲν θέλουν ἄλλωστε – νὰ λέγονται Ἕλληνες. Μ’ αὐτοὺς ποὺ ντρόπιασαν καὶ πρόδοσαν τὴν ἴδια τους τὴν πατρίδα δὲν θέλουμε νὰ ἔχουμε καμμία σχέση.

Στὸν πὸλεμο ποὺ πλησιάζει μόνο μιὰ ἑνότητα μπορεῖ νὰ ὑπάρξει· αὐτὴ τῶν πραγματικῶν ΕΛΛΗΝΩΝ!

Advertisements