Μετὰ τὸ ἀτόπημα τοῦ Μακαριωτάτου Ἱερωνύμου νὰ βγάλει τὸ ἐγκόλπιό του μπροστὰ στὰ στίφη τῶν ἀλλογενῶν, προετοιμάζεται ἀκόμη ἕνα, χειρότερο τοῦ πρώτου. Ἡ Διαρκῆς Ἱερᾶ Σύνοδος ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ κληθοῦν ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας Φραγκῖσκος καὶ ὁ οἰκουμενιστής Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στὴν Ἑλλάδα, στὶς 14 ἢ 15 Ἀπριλίου, προκειμένου ἀπὸ κοινοῦ νὰ στείλουν ἕνα μήνυμα εὐαισθητοποίησης γιὰ τὸ προσφυγικὸ ζήτημα

Συγκεκριμένα, θὰ ἐπισκεφθοῦν τὰ hot spots τῆς Λέσβου, ἐνῶ ὁ Πάπας, μεταξῦ ἄλλων, θὰ παρουσιάσει ἕνα ρεσιτὰλ ὑποκρισίας βαδίζοντας στὴν θάλασσα(!!) μὲ τὴν παπικὴ ἀμφίεσή του. Ἐπίσης, ἔχει σχεδιαστεῖ νὰ συμπροσευχηθοῦν(!!) γιὰ ἐκεῖνους ποὺ ἔχασαν τὴν ζωή τους στὴν προσπάθειά τους νὰ περάσουν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς Σύρους Χριστιανοὺς ποὺ σκοτώθηκαν στόν πόλεμο

Ὁ ἐπίσημος σκοπὸς αὐτῆς τῆς συνάντησης εἶναι ἡ εὐαισθητοποίηση τῶν κυβερνήσεων καὶ τὴς κοινῆς γνῶμης στὸ ζήτημα τῆς προσφυγικῆς κρίσης καὶ ἡ ἀντιμετώπιση τῶν αἰτιῶν ποὺ τὴν προκαλοῦν

Μακαριὠτατε, ἂν αὐτὸ σκοπεύετε νὰ πετύχετε μὲ τὴν συνάντηση, τότε ἢ ἀφελῆς εἶστε ἢ κὰτι ἄλλο μυστηριῶδες συμβαῖνει. Δὲν συνειδητοποιεῖτε ὅτι μ’ αὐτὸν τὸν τόπο ἐξισώνετε τὴν Ὀρθοδοξία μὲ τὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ καὶ μἀλιστα σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος; Ποιὰ εἶναι ἡ δρὰση τοῦ Πάπα πρὸς τὴν ἀνακούφιση τῶν «προσφύγων»; Μήπως ἔφτιαξε hot spots στὸ Βατικανὸ καὶ δὲν τὸ γνωρίζουμε; Μῆπως πίεσε πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση κυβερνἠσεις χωρῶν μὲ κυρίαρχο δόγμα τὸν ρωμαιοκαθολικισμό; Πρὸς τὶ λοιπὸν αὐτὴ ἡ παράσταση

Φοβόμαστε ὅτι καὶ ἐσεῖς ὑποχωρεῖτε στὰ κελεύσματα τοῦ Σιωνισμοῦ γιὰ μιὰ Παγκόσμια Θρησκεία. Αὐτὸν τὸν ὕπουλο σκοπὸ ὑπηρετεῖ ἡ συνάντησή σας μὲ τὸν Πάπα καὶ τὸν Πατριάρχη, στὸ ὄνομα – δῆθεν – τῆς προσφυγικῆς κρίσης. Ὁλισθαίνετε στὴν Οὐνία καὶ τὴν αἵρεση τοῦ Οἱκουμενισμοῦ καὶ στὸν λαιμὸ σας θέλετε νὰ πάρετε καὶ τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιό σας

Λυπούμαστε Μακαριώτατε, ἀλλὰ δὲν θὰ ἀκολουθήσουμε τὰ βήματά σας. Δὲν θὰ γίνουμε ἐμεῖς ὅργανα τῶν σκοτεινῶν στοῶν. Δὲν θὰ συναινέσουμε στὸ τελικὸ σχεδιό τους γιὰ καταπάτηση τοῦ Περιβολιοῦ τῆς Παναγίας μας

Ἂν ἐσεῖς ἔχετε συμφωνήσει, στὶς μυστικὲς συναντήσεις σας μὲ τὸν Τσίπρα τὴν ἅλωση τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆν τήρηση τοῦ Ὑπερμνημονίου, μὲ γειά σας καὶ χαρά σας. Ἄν ὄχι, πεῖστε μας γιὰ τὸ ἀντίθετο

Μιὰ ἐρώτηση ἀκόμη Μακαριώτατε: Γιατὶ δὲν καλέσατε καὶ μουφτῆδες στὴν συνάντησή σας; Μουσουλμάνοι δὲν ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ ἔχασαν τὴν ζωή τους στὰ νερὰ τοῦ Αἰγαῖου; Γιατὶ λοιπὸν νὰ μὴν συμπροσευχηθεῖτε καὶ μ’ αὐτούς; Ἀλλὰ ξέχασα! Οἱ μουφτῆδες θὰ ἔρθουν μετά· ὅταν ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχει μετατραπεῖ σὲ Ἑλλαδιστάν.

Υ.Γ. Προφητικὸ τὸ πρωτοσέλιδο τῆς Kontra News (16/3/2016) «Ποῦ εἶναι ὁ Πάπας, οἱ Πατριᾶρχες καὶ οἱ μουφτῆδες» ἢ κάτι γνώριζε ἀπὸ «μέσα» ἡ ἀλεποῦ ὁ Κουρῆς;

kontranews

Advertisements