Ἡ βρετανική ἐφημερίδα «Independent» δημοσίευσε μιὰ ἔρευνα τοὺ Πανεπιστημίου τῆς Τιφλίδας, τὰ ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας δείχνουν ὅτι τὸ 50% τοῦ ἀνδρικοῦ καὶ γυναικείου πληθυσμοῦ εἶναι φορέας «γονιδίων ποὺ προδιαθέτουν στὴν ὁμοφυλοφιλία». Ἡ «ἔρευνα» σημειώνει: «Παρ’ ὅτι οἱ gay δὲν ἀποκτοῦν ἀπογόνους, ἡ κληροδότηση αὐτῶν τῶν γονιδίων γίνεται ἀπὸ straight ἄνδρες καὶ γυναῖκες ποὺ εἶναι φορείς τους»!

Στὸ δημοσίευμα ἀναφέρεται ὅτι ἡ μελέτη ἔγινε μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς ὑπολογιστικοῦ μοντέλου. Λεπτομέρειες, φυσικά, γιὰ αὐτὸ τὸ μοντέλο δὲν παρέχονται.

Ἡ ἔρευνα αὐτὴ προσπαθεῖ – μὲ ἐπιστημονικοφανεὶς μεθόδους – νὰ μᾶς πείσει ὅτι εἴμαστε ὅλοι ἐν δυνάμει ὁμοφυλόφιλοι, ἀπενοχοποιῶντας πλήρως τὴν ὁμοφυλοφιλικὴ παρεκτροπή.

Ἐνῶ εἶναι γνωστὸ ὅτι δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἀπόδειξη περὶ βιολογικῶν αἰτιῶν ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ὁμοφυλοφιλία, ἡ συγκεκριμένη ψευδο-ἔρευνα περνᾶ τὸ μήνυμα ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι καθαρὰ γενετικὴ ἐπιλογή καὶ ὄχι παρεκτροπὴ ποὺ ὀφείλεται σὲ ψυχολογικούς, κοινωνικοὺς καὶ περιβαλλοντικοὺς παράγοντες.

Βλέποντας τὸ ὅλο θέμα μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης, ἡ συγκεκριμένη ἔρευνα εὐθέως προσπαθεῖ νὰ μετατοπίσει τὸ κέντρο βάρους τῆς ἄνθρώπινης ὕπαρξης ἀπὸ τὴν ΑΝΩΘΕΝ προέλευση τοῦ ἀνθρώπινου γένους (καθ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν) στὴν θεωρία τοῦ Δαρβίνου περὶ ἐξελίξεως. Γιατὶ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀποδέχεται κάποιος τὴν ἐν λόγῳ ἔρευνα, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδέχεται ταυτοχρόνως ὅτι ὁ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ἐνθυλάκωσε στὸ DNA μας… ὁμοφυλοφιλικὰ γονίδια!

Ἐπίσης, ἀπορρίπτει αὐτόχρημα καὶ τὴν Καινή Διαθήκη: «μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται, οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι» (Α’ Κορ., κεφ. 6, στ. 9-10).

Ἂς τὸ ξεκαθαρίσουμε γιὰ ἀκόμη μιὰ φορά. Αὐτὲς οἱ χρηματοδοτούμενες ἀπὸ σκοτεινὰ κέντρα ἔρευνες ἔχουν ἕνα καὶ μοναδικὸ σκοπό: Τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ σιωνιστικοῦ σχεδίου γιὰ μετατόπιση ὅλο καὶ μεγαλύτερων πληθυσμιακῶν ὀμάδων στὴν ὁμοφυλοφιλικὴ παρεκτροπή (χωρὶς νὰ ὑπολογίζουμε καὶ τὶς ἄλλες παρεκτροπές). Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἐντάσσονται οἱ παρελάσεις GAY PRIDE καὶ ἡ ἀσύστολη προβολὴ ὁμοφυλοφιλικῶν προτύπων.

Καὶ ἐπειδή κάποιοι θὰ μᾶς ποῦν ρατσιστές, πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι δὲν ἔχουμε νὰ χωρίσουμε ἀπολύτως τίποτα μὲ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Ἀντιθέτως, μᾶς λυπεῖ ἰδιαιτέρως τὸ γεγονὸς ὅτι πολλοὶ ἀπ’ αὐτούς τοὺς ἀνθρώπους βιώνουν πολύ δύσκολες καταστάσεις, λόγῳ τῆς μὴ βίωσης φυσιολογικῆς σχέσεως. Γιὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν λυπούμαστε εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ παρελαύνουν ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ἐπιδεικνύοντας μὲ ἀπολύτως αἰσχρὸ τρόπο τὸν ἰδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Αὐτοὶ – οἱ ἀφελείς – ἔχουν γίνει αὐτοεξευτελιζόμενα πιόνια στὴν σκακιέρα τῶν ἐπικυριάρχων.

Υ.Γ. Λέτε νὰ γίνουν καὶ «ἔρευνες» περὶ γονιδίων τῆς παιδεραστίας καὶ τῆς κτηνοβασίας; Πολὺ πιθανὸ…

Μπορεῖτε νὰ διαβάσετε περισσότερα γιὰ τὴν «ἔρευνα» ἐδῶ.

Advertisements