Τὸ λαθρομεταναστευτικὸ ζήτημα ποὺ ταλανίζει τὴν πατρίδα μας ἀποτέλεσε τὴν καλύτερη εὐκαιρία προκειμένου νὰ ἀποκαλυφθοῦν τὰ πρόσωπα ὅλων ἐκείνων ποὺ διακατέχονται ἀπὸ ἀνθελληνικὰ αἰσθήματα καὶ βρίσκονται διάσπαρτοι σὲ ὅλο τὸ φὰσμα τοὺ «Δημοκρατικοῦ τόξου».

Ὁ ἐχθρὸς πλέον εἶναι ὁλοφάνερος καὶ ὁ πόλεμος ποὺ ἔχει ἐξαπολύσει βρίσκει ποικίλους τρόπους ἔκφρασης, φανεροὺς, κρυφοὺς καὶ ὕπουλους. Ἐκμεταλλεύεται καλοπροαίρετους – κατὰ τ’ ἄλλα – ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται στὸ δικό μας μετερίζι γιὰ νὰ ἀπονευρώσει τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεύμα μας. Γιὰ νὰ ὑπονομεύσει τὶς συνειδήσεις μας. Μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο χρησιμοποιεῖ πνευματικούς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὅποῖοι γίνονται ἄθελά τους (ἐλπίζω λίγοι ἐσκεμμένως) ὄργανα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Τὰ παρακάτω ἀποσπάσματα ἄρθρων ποὺ δημοσιεύθηκαν στὴν ἀξιόλογη ἐκκλησιαστικὴ ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη Ἀλήθεια» ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Ὁ συντάκτης ποὺ ὑπογράφει ὠς «Μελχισεδέκ», μεταξὺ ἄλλων ἔγραψε:
«Ὁ ἀρχιεπίσκοπος πέτυχε τὸν στόχο του· ἀνέδειξε τὸ πρόβλημα τῶν προσφύγων σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο καὶ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στοὺς Ἕλληνες νὰ ποῦν πὼς δὲν μποροῦν νὰ σηκώσουν μόνοι τους καὶ τὴν προσφυγικὴ κρίση«. Ναί! Ὁ στόχος ἐπετεύχθη· οἱ Ἕλληνες συνεχίζουν νὰ σηκώνουν μόνοι τους ΚΑΙ τὴν προσφυγικὴ κρίση.

Καὶ συνεχίζει στὸ ἴδιο ἄρθρο, ἀναφερόμενος στὸν Τσίπρα καὶ στὰ κέρδη του(!!) ἀπὸ τὴν συνάντηση στὴν Λέσβο:
«Κάποτε εἶχε τὴν φήμη τοῦ ἀντικληρικαλιστῆ. Σήμερα εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ θερμοὺς ὑποστηρικτὲς τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων. Αὐτὴ ἡ μεταστροφὴ δὲν τοῦ βγῆκε σὲ κακὸ«. Σὲ λίγο θὰ μᾶς πεῖτε, ἀγαπητὲ Μελχισεδέκ, ὅτι ὁ Τσίπρας εἶναι πλέον φανατικὸς ὀρθόδοξος! Ἐκτὸς κι ἂν ἀναφέρεστε σ’ ἐκεῖνα τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Τσίπρας ἀντήλλαξε πολιτικὰ θέματα, βοηθοῦντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Τὰ ἀκόλουθα γραπτὰ ἀνήκουν στὸν π. Χρυσόστομο Χρυσόπουλο, στὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἡ Λέσβος τότε καὶ τώρα«. Τὸ ἄρθρο ξεκινᾶ μὲ ἐπαίνους γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς Λέσβου, οἱ ὁποῖοι ὑποδέχθηκαν μὲ ἀνοικτὲς ἀγκάλες τοὺς «πρόσφυγες». Ἀφοῦ «χρυσώνει τὸ χάπι» ποὺ θὰ πιεῖ ὁ ἀναγνώστης στὴν συνέχεια, γράφοντας ὅτι δὲν πρέπει νὰ συγχέονται οἱ μικρασιάτες ΕΛΛΗΝΕΣ πρόσφυγες μὲ τοὺς σύγχρονους ἀλλογενεῖς, συνεχίζει:
«Οἱ προκαθήμενοι Κωνσταντινουπόλεως, Ἑλλάδος καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας (σ.σ. ποιὰ ἐκκλησία;) τὸ ἐπισκέφθηκαν ὄχι τυπικά, ἀλλὰ γιὰ ἱερὸ σκοπό. Παγκοσμιοποιήθηκε τὸ πρόβλημα τῶν προσφύγων, φάνηκε ὅτι ὁ χριστιανισμὸς δέχεται καὶ δὲν διώχνει τοὺς ἀλλόθρησκους«. Ἀπεδείχθη ἡ παγκοσμιοποίηση τοῦ προβλήματος: Ὅλοι οἱ λαθρομετανάστες ἐγκλωβίστηκαν στὴν χώρα μας. Ναί· ὁ χριστιανισμὸς δέχεται ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὁ καλὸς ποιμένας δὲν βάζει λύκους στὴν ποίμνη του.

«Στὰ πρόσωπα τῶν ὑψηλῶν ἐπισκεπτῶν – ἄσχετα μὲ τὴν κακεντρέχεια καὶ ὀρθοδοξοκαπηλεία λίγων καὶ ἀκραίων – φανερώθηκε ὅτι ὁ Χριστὸς ἑνώνει ὅλους στὸ πρόσωπο τοῦ πρόσφυγα καὶ μετανάστη«. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμά σας π. Χρυσόστομε: Ὅσοι ἀντιδροῦμε, κληρικοὶ καὶ κοσμικοί, στὴν λεηλάτηση τῆς πατρίδας μας εἴμαστε ὀρθοδοξοκάπηλοι(!!) καὶ ἀκραῖοι.

Καὶ τὸ ἄρθρο καταλήγει μὲ τὴν ἐξὴς δακρύβρεχτη πρόταση:
«Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι ὁ Ποντίφικας ἔχει τὴν ἕδρα του σὲ χώρα ποὺ κι ἐκείνη ἔχει δεχθεῖ χιλιᾶδες πρόσφυγες, γι’ αὐτὸ στέκεται ἔμπρακτα ἀρωγὸς στὸν πόνο τους, στὴν ἀγωνία τους καὶ τὴν ἀνάγκη τους«. Δὲν γνωρίζετε π. Χρυσόστομε ὅτι τὸ Βατικανὸ εἶναι κράτος ἐν κράτει στὴν Ἰταλία; Τὸ Βατικανὸ δὲν ἔχει δεχθεῖ οὔτε ἕναν λαθρομετανάστη, ἂν ἐξαιρέσουμε τοὺς δώδεκα (οὔτε μαθητὲς νὰ ἦταν) ποὺ πῆρε μαζί του ἀπὸ τὴν Λέσβο. Κατὰ συνέπεια, ποιὰ εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀρωγὴ τοῦ Ποντίφηκα, ποὺ ἐπικαλεῖστε;

Σᾶς παρακαλοῦμε κύριοι κονδυλοφόροι (κληρικοὶ καὶ κοσμικοὶ), σταματῆστε νὰ παίζετε μὲ τὶς συνειδήσεις μας. Σταματῆστε νὰ παίζετε τὸ καμμένο χαρτὶ τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας. Σταματῆστε νὰ ρίχνετε νερὸ στὸν μῦλο τῶν ἀνθελληνικῶν, ἄθεων κυβερνήσεων. Σταματῆστε νὰ ἐξυπηρετεῖτε τοὺς πράκτορες τῆς αἴρεσης τοῦ Οἱκουμενισμοῦ. Ἐάν δὲν τὸ κάνετε, μοιραίως τὸ ποίμνιο θὰ ἀποστατήσει γιὰ νὰ σωθεῖ ἀπὸ τοὺς λύκους στὴν στάνη του.

Advertisements