Εἶναι πασιφανές – ἐκτὸς ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ στρουθοκαμηλίζουν ἢ φοροῦν κομματικὰ γυαλιά – ὅτι ἡ σήψη στὴν πατρίδα μας ἔχει φτάσει ὥς τὸ μεδούλι. Καὶ βεβαίως αὐτὴ ἡ κατάσταση δὲν μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ γιὰ πολὺ ἀκόμη.

Ἡ λεγόμενη κρίση εἶναι πολυεπίπεδη. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖο στάδιο μιᾶς νόσου ποὺ ἔχει ἐπηρεάσει ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Ἡ ἀπώλεια τῶν χριστιανικῶν, ἠθικῶν ἀξιῶν εἶναι ἡ πραγματικὴ ἀφετηρία ὅλων αὐτῶν τῶν καταστάσεων ποὺ βιώνουμε σήμερα. Οἱ ψυχές μας παραδόθηκαν ἀμαχητὶ σὲ κάθε εἴδους ἰδεολογικὰ μιάσματα, σὲ ψευτο-ἀνθρωπισμούς καὶ «προοδευτικὲς» πομφόλυγες. Ἔγιναν ἕρμαια τῆς διεθνιστικῆς, ἀνθελληνικῆς σαβούρας, ἀποδεχόμενες τὴν ἀρνησιαπατρία ποὺ αὐτὴ προπαγανδίζει ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια.

Ὁ νεοέλληνας βιώνει ἕναν μόνιμο, ἀργὸ θάνατο. Σταδιακῶς, τοῦ κλέβουν τὰ ὄνειρα, τὸ μέλλον καὶ τὴν Πατρίδα του. Οἱ κυβερνήσεις τῆς Μεταπολίτευσης ἀποτέλεσαν καὶ ἀποτελοῦν τῆν μάστιγα τοῦ ἔθνους. Παρέδωσαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς πολίτες της βορὰ στὰ νύχια τοῦ σιωνιστικοῦ τέρατος.

Αὐτὴ ἡ κατάσταση εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ ὁδηγήσει στὸν τελειωτικὸ ἀφανισμὸ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἐκτὸς κι ἂν ὑποστοῦμε ἕνα ἠλεκτροσὸκ τόσο ἰσχυρὸ ποὺ θὰ μᾶς ἀφυπνίσει ἀπὸ τὸν ἀτελείωτο ὕπνο μας.

Οἱ ἀπειλὲς τοῦ Ἐρντογὰν περὶ ἀκύρωσης τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καὶ ἐξαπόλυσης 3.000.000 λαθρομεταναστῶν στὴν πατρίδα μας, εἶναι σίγουρο ὅτι δὲν γίνονται τυχαίως καὶ οὔτε γιὰ ἐσωτερικὴ κατανάλωση, ὅπως προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν τὰ ξενόδουλα ΜΜΕ. Ὁ Ἐρντογὰν αἰσθάνεται πράγματι νεοοθωμανὸς καὶ θὰ προσπαθήσει νὰ ἐπεκτείνει τὰ σύνορα τῆς Τουρκίας, τὰ «σύνορα τῆς καρδιᾶς του».

Ἂν ὁ σουλτᾶνος κάνει πράξη τὶς ἀπειλές του – πράγμα ποὺ εὐχόμαστε – θὰ παράσχει πολλαπλὲς ὑπηρεσίες στὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν χώρα μας. Κατ’ ἀρχᾶς, ἡ σάπια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θὰ καταρρεύσει σὰν τραπουλόχαρτο, κάνοντας περισσότερο πιθανὴ τὴν ἀνάδειξη μιᾶς ἐθνικῆς κυβέρνησης. Ἡ εἰσβολὴ ἑκατομμυρίων λαθρομεταναστῶν θὰ ἀφυπνίσει, ἐπιτέλους, τὰ πατριωτικὰ ἀντανακλαστικὰ τῶν ἀξιωματικῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ θὰ πάψουν νὰ ὑπακούουν στὶς γελοῖες, προδοτικὲς ὁδηγίες τοῦ κάθε Καμμένου καὶ τοῦ κάθε Μουζάλα, ἀναλαμβάνοντας προσωπικὴ δράση. Ταυτόχρονα, οἱ Εὐρωπαίοι θὰ μᾶς ἀφήσουν στὴν τύχη μας, ἀκόμη κι ἂν γίνει ἐπιθετικὴ προσβολὴ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Τουρκίας. Οἱ Ἀλβανοὶ, ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἴσως βροῦν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀξιώσουν τὰ «τσάμικα» ἐδάφη ἀπὸ τὴν Ἑλλὰδα. Ὅμως, τυχόν ἐπίθεση τῆς Τουρκίας στὴν Ἑλλάδα, εἶναι πολύ πιθανό νὰ προκαλέσει φυγόκεντρες δυνάμεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Τουρκίας, καὶ ἐν τέλει γενικὴ διάσπαση.

Ἕνα βῆμα πρὶν τὴν ἀγχόνη, ὁ νεοέλληνας θὰ ἀνοίξει τὰ μάτια του. Θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἕως τώρα δὲν ζοῦσε ὡς πραγματικὸς Ἕλληνας, ἀλλὰ ὡς δοῦλος τῶν ἐπικυρίαρχων καὶ τὼν παθῶν του. Θὰ ἀντιληφθεῖ τὴν μνησικακία τῶν Εὐρωπαίων «ἑταίρων» του καὶ τὸ μῖσος τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Πίστη του. Τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὴν ὅποία ὁ ἴδιος τόσα χρόνια δὲν ἔδινε δεκάρα. Θὰ ἀντιληφθεί ὅτι εἶναι τὸ πειραματόζωο τῆς οἰκουμένης καὶ τὸ αἴσθημα τῆς ἀδικίας θὰ κοντέψει νὰ τὸν πνίξει. Θὰ ἀντιληφθεῖ, ἐπιτέλους, ὅτι ἡ Οἰκογένεια, ἡ Πατρίδα καὶ ἡ Πίστη εἶναι τὰ μοναδικὰ γιὰ τὰ ὁποῖα ἀξίζει κανεῖς νὰ χύσει τὸ αἷμα του. Ἡ ἐπιθυμία γιὰ ἐλευθερία καὶ δικαιοσύνη θὰ κατακάψει τὰ σωθικά του. Τότε, θὰ σημάνει ἡ ὥρα γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν νέοι ἥρωες καὶ μάρτυρες.

Κάποιος λοιπόν, πρέπει νὰ μᾶς φέρει ἕνα βῆμα πρὶν τὴν ἀγχόνη. Καὶ ὁ Ἐρντογὰν, ἴσως ἀποδειχθεῖ ὁ ἄνθρωπος ποῦ θὰ φέρει πόνο, ἀλλὰ καὶ ἐλπίδα.

Advertisements