Ὁ ἀριστερο-δεξιός, νεοταξικὸς δοσιλογισμὸς ποὺ λυμαίνεται αὐτὴν τὴν δύσμοιρη πατρίδα, ἔχει ἐξαπολύσει μιὰ ἄνευ προηγουμένου ἀνθελληνικὴ ἐπίθεση στὶς προαιώνιες ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ πλύση ἐγκεφάλου ποὺ ἔχει ὑποστεῖ αὐτὸς ὁ νεοελληνικὸς ἀχταρμὰς – ποὺ ἀποκαλεῖται ἑλληνικὸς λαὸς – ἀπὸ τὸ 1974 καὶ ἐντεῦθεν, ἔχει ἀποδώσει τὰ ἐπιθυμητὰ ἀποτελέσματα γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις τοῦ κοκκινο-ρὸζ προδοταριοῦ.

Ἔτσι, πέραν τῶν ἄλλων, αὐτὸ τὸ προδοταριὸ ἔχει ἀλώσει ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὸν ἱερὸ χῶρο τῆς ἐκπαίδευσης. Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία μετατρέπεται σταδιακῶς σὲ ἑλληνόφωνη Παιδεία, ὅπου θὰ διδάσκονται οἱ πολυπολιτισμικὲς «ἀξίες», οἱ «ἔμφυλες ταυτότητες» καὶ ἠ «περηφἀνεια» τῶν τρανσέξουαλ, ὁ θρησκευτικὸς συγκρητισμὸς καὶ οἰκουμενισμὸς. Ὅ,τι ἀποπνεέι Ἑλλάδα καὶ Ὀρθοδοξία ἐκδιώκεται κλωτσηδόν ἀπὸ τὶς σχολικὲς αἴθουσες, μετατρέποντας τοὺς νέους μας σὲ πειθήνια ὄργανα τῆς Νέας Τάξης καὶ παθητικοὺς παρατηρητὲς τῆς σταδιακῆς καταστροφῆς τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους.

Τὸ γελοῖο τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ ἀριστερο-δεξιοί καὶ ὁρισμένοι ultra «ἐθνικοκοινωνιστὲς» διατείνονται ὅτι τὰ «προσφυγόπουλα» θὰ ἐνσωματωθοῦν στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο, θὰ τὰ ἀφομοιώσει ἡ ἑλληνικὴ παιδεία καὶ ἡ νεοελληνικὴ κουλτούρα! Φρούδες ἐλπίδες! Κὰτι ποὺ πλησιάζει στὸ ἀπόλυτο μηδέν δὲν μπορεῖ νὰ ἀφομοιώσει τίποτα. Τὸ μόνο που μπορεῖ νὰ γίνει εἶναι νὰ ἀφομοιωθεῖ τὸ ἴδιο. Ἡ «ἑλληνικὴ» παιδεία δὲν ἐμπνέει σεβασμὸ, δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς παράγοντας ἀφομοίωσης ἀλλογενῶν καὶ κυρίως ἀλλόθρησκων. Οἰ μουσουλμανικὲς ὁρδὲς βλέποντας τὴν κατάρρευση ὅλων τῶν ἐρεισμάτων ποὺ βαστοῦν ὅρθια τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καὶ μὲ ἀπρόσμενους συμμάχους τοὺς ἑλληνόφωνους πολιτικοὺς καὶ «ἀλληλέγγυους», προχωροῦν ἀνεμπόδιστοι στὴν μετατροπὴ τῆς πατρίδας μας σὲ Ἑλλαδιστάν. Εἶναι, ἐπὶσης, σίγουρο ὅτι σιχαίνονται, πολύ περισσότερο ἀπὸ τοὺς λοβοτομημένους νεοέλληνες, νὰ παρακολουθοῦν τὰ παιδιά τους θεματικὲς ἑβδομάδες γιὰ τὶς «ἕμφυλες ταυτότητες».

Ἂν νομίζουν οἱ ἀριστεροὶ φωστῆρες ὅτι ἡ διάλυση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καὶ ἡ μετατροπή της σὲ πολυπολιτισμικὸ πολτὸ θὰ ἀλλάξει τὴν κοινωνία ἐπὶ τὸ προοδευτικότερον εἶναι πολύ γελασμένοι. Τὸ πιθανότερο εἶναι ὁ νόμος τῆς Σαρία νὰ καλύψει τὰ σχολεῖα καὶ τὴν κοινωνία ὡς ἀνίατη πανοῦκλα. Νὰ δοῦμε μετὰ θεματικὲς ἑβδομάδες γιὰ «ἔμφυλες ταυτότητες»…

Ἔτσι ὅπως ἐξελίσσονται τὰ πράγματα, μόνο μιὰ ἐθνικὴ κυβέρνηση θὰ μποροῦσε νὰ καθαρίσει τὴν κόπρο τοῦ πολιτικοῦ, σάπιου κατεστημένου. Μέχρι τότε, ὅμως, ἂς ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους οἱ δάσκαλοι, οἱ καθηγητὲς καὶ ὅσοι ἐμπλέκονται στὴν ἐκπαίδευση τῶν νέων μας. Ἂς ἀντισταθοῦν στὴν ἀνθελληνικὴ λαίλαπα, ἀκόμη κι ἂν διωχθοῦν ἀπὸ τὰ συνδικαλιστικά τους ὄργανα. Ἂς μεταδώσουν στοὺς νέους μας τὴν ἑλληνορθόδοξη φλόγα, ἂς τοὺς διδάξουν ἡρωϊσμὸ καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα τους. Τοὺς νέους τοὺς θέλουμε στὶς ἐπάλξεις, ὄχι στὶς καφετέριες. Τοὺς θέλουμε στὴν πρώτη γραμμὴ τὼν μαχῶν ποὺ πλησιάζουν. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ κάνουν, πρέπει κι ἐμεῖς νὰ τοὺς ἐμπνεύσουμε. Πρὲπει κι οἱ γονεῖς πρώτα νὰ καθαρίσουν τὰ ἐγκεφαλικά τους κύτταρα ἀπὸ τὸ χρόνιο μαρξιστικὸ πῦον καὶ μετὰ νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους ἀπέναντι στὰ παιδιά τους.

Ἂν δὲν γίνουν ὅλα αὐτά, ἡ γάγγραινα θὰ σαπίσει ὅλο τὸ ἑλλαδικὸ σῶμα καὶ ὁ θάνατος θὰ ἐπέλθει, ἀφοῦ τραβήξουν τὸ καλώδιο τῆς μηχανικῆς ὑποστήριξης οἱ ἰσλαμο-ταλιμπάν, μετὰ ἀπὸ νεῦμα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Advertisements